Nowoczesne pracownie przyrodnicze, dzięki dofinansowaniom z MEN

Kryterium V Rezerwy Oświatowej w 2021 r. dedykowane jest placówkom, które w roku bieżącym doposażyły lub zamierzają doposażyć szkolne pracownie przyrodnicze. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach tego zadania można wnioskować o wyposażenie przeznaczone do sali biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej.

Zobacz, jak możesz wykorzystać środki pozyskane z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dzieci na lekcji chemii wykonujące eksperymenty w klasie z wyposażeniem kupionym w ramach rezerwy oświatowej
Pracownia przyrodnicza. Eksperymenty i doświadczenia w szkole podstawowej.

Dzięki odpowiednio wybranym pomocom edukacyjnym nauczyciele mogą w innowacyjny sposób przekazywać wiedzę. Zważywszy na zawartość merytoryczną pomocy, wspierają one ich codzienną pracę. Niektóre z nich posiadają także gotowe scenariusze lekcyjne i karty pracy uczniów, pozwalające nauczycielowi na prowadzenie gotowych, ukierunkowanych tematycznie zajęć.

Właściwie dobrane pomoce dydaktyczne swoją specyfikę wpływają na zaangażowanie podopiecznych oraz relacje uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń. Tego rodzaju materiały można zakupić do placówki właśnie dzięki dotacjom z funduszy Rezerwy Oświatowej.

Zadowolenie dotyczy także nauczycieli. Wynika to z faktu, że odpowiednio wybrane pomoce dydaktyczne są stworzone w sposób wspierający codzienną pracę nauczyciela, są zgodne z aktualną podstawą programową i dostarczają uczniom niezbędną wiedzę. Wykorzystanie specjalnie przystosowanych materiałów do przeprowadzenia 45 minutowych zajęć, zamieniają je w prawdziwe laboratorium.

Zatem pomoce edukacyjne, które można zakupić dzięki dotacjom z rezerwy oświatowej, oprócz nauczania przez doświadczanie, angażują uczniów, poprawiają relacje uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń. To wszystko z pewnością przekłada się na wyniki uczniów. Co za tym idzie cieszą się rodzice oraz dyrekcja.

Lekcja fizyki na pomocach dydaktycznych zakupionych z dofinansowania Rezerwa Oświatowa
Rezerwa Oświatowa, pomoce dydaktyczne w ramach dofinansowania
Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach dofinansowania ze środków Rezerwy Oświatowej do pracowni fizycznej
Eksperymenty i doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych. sprzęt zakupiony w ramach Rezerwy Oświatowej

Warunki w salach lekcyjnych są niezwykle istotnym aspektem efektywnej pracy w szkole. Uczniowie oraz nauczyciele spędzają w nich dużo czasu, w związku z czym warto zadbać o to, aby spełniały normy ergonomiczne. Korzystając z dofinansowania na doposażenie sal lekcyjnych, mamy szansę zapewnić im komfort na najwyższym poziomie. Składając wniosek rośnie szansa na to, by szkoła dołączyła do grona najnowocześniejszych placówek w Polsce.

Dofinansowanie z tytułu V kryterium Rezerwy Oświatowej skupia się na przygotowaniu placówki zarówno pod kątem ucznia, jak i nauczyciela. Celem jest odpowiednie wyposażenie, wspomagające komfort i samopoczucie użytkowników. Dlatego podczas aranżacji należy pamiętać przede wszystkim o ich potrzebach.

Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

Zobacz, co możesz zakupić ze środków z dotacji

Nowoczesna pracownia biologiczna z monitorem interaktywnym insGraf DIGITAL
Pracownie Modułowe

Innowacyjne zestawy pomocy od Centrum Nauki Kopernik.

Najwyższej jakości monitor interaktywny insGraf DIGITAL
Wyposażenie meblowe
Meble niezbędne do realizacji podstawy programowej – laboratoria, dygestoria.
Kryterium V Rezerwy Oświatowej

Korzyści dla placówki płynące z dofinansowania

Zobacz, co możesz zrobić dla swojej placówki aplikując o dofinansowanie w ramach V kryterium tegorocznej Rezerwy Oświatowej. Złóż wniosek, aby uzyskać dotację jeszcze w 2021 r.

Nowoczesna pracownia przyrodnicza

Wyposaż pracownię do biologii, chemii, fizyki lub geografii w swojej placówce.

Pomoce edukacyjne

Prowadź zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

100% dofinansowania

Skorzystaj ze środków finansowych bez wkładu własnego.

Wzrost zadowolenia

Popraw zaangażowanie uczniów i komfort pracy nauczycieli.

Zaczerpnij inspiracji

Zobacz aranżacje

Wypełniasz wniosek?

Przeczytaj instrukcję