Dofinansowanie pomieszczeń do nauki z MEN

Kryterium VI Rezerwy Oświatowej w 2021 r. kierowane jest do placówek, które rozpoczynają kształcenie w ramach nowych zawodów, a także szkół, które adaptują do użytku nowe budynki lub pomieszczenia. Dofinansowanie obejmuje zakup wyposażenia szkolnego (w tym mebli i akcesoriów) oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej.

Zobacz, na co możesz przeznaczyć środki z tego kryterium i wyposaż sale lekcyjne w swojej placówce.

Innowacyjna pomoc dydaktyczna, wielofunkcyjna tablica multimedialna.
Doposażenie budynków szkolnych i pomieszczeń przeznaczonych do nauki w ramach VI kryterium Rezerwy Oświatowej

Aranżacja nowych budynków szkolnych i pomieszczeń przeznaczonych do nauki w istniejących placówkach edukacyjnych nierzadko jest wyzwaniem dla Organów Prowadzących i dyrekcji. Warunki w salach lekcyjnych mogą wpływać na efektywność i jakość przyswajania wiedzy przez uczniów, warto zatem skorzystać z dofinansowania, aby poprawić wyniki i komfort pracy. Składając wniosek rośnie szansa na to, by polskie placówki edukacyjne stały się bardzo nowoczesnymi miejscami.

Wysokiej jakości meble, w tym ergonomiczne ławki oraz krzesła dla uczniów, jak i biurka dla nauczycieli możliwe są do zakupienia w ramach kryterium VI. Tak samo jak zabezpieczone i różnorodne szafki, które umożliwiają przechowywanie ważnych dokumentów, pomocy dydaktycznych, książek. Szeroka gamma produktowa pozwala na dopasowanie mebli odpowiednich do każdej sali lekcyjnej.

Dofinansowania dla szkół skupiają się na przygotowaniu placówki zarówno pod kątem ucznia, jak i nauczyciela, dlatego podczas aranżacji należy pamiętać przede wszystkim o ich potrzebach.

Szkolna sala chemiczna wyposażona w sprzęt laboratoryjny i pomoce dydaktyczne zgodnie z V kryterium Rezerwy Oświatowej.
Wysokiej jakości, ławki i krzesła dla uczniów oraz biurka dla nauczycieli możliwe są do zakupienia w ramach kryterium VI.
Robot edukacyjny Photon. Nowoczesne pomoce dydaktyczne interdyscyplinarnej nauki.
Dzieci w szkole korzystające z pomocy dydaktycznych z dofinansowanie w ramach dotacji ze środków Rezerwy Oświatowej.

Nie należy zapominać o pomocach dydaktycznych, będących jednym z najważniejszych aspektów nauczania. Na ich zakup placówka również może starać się o finansowanie w ramach dotacji ze środków Rezerwy Oświatowej. Wykorzystanie nowoczesnych pomocy nie tylko wspiera procesy przyswajania wiedzy, ale także ułatwia pracę nauczyciela i optymalizuje jej czas.

Wyposażenie sal lekcyjnych

Zobacz, co możesz zakupić do placówki w ramach dofinansowania

Pomoce dydaktyczne zgodne z podstawą programową do pracowni przyrodniczych, w ramach kryterium V rezerwy oświatowej.ramową.
Meble do przechowywania

Szafki i komody do przechowywania książek i pomocy.

Ławki i krzesła

Wygodne, modułowe i mobilne krzesła i ławki szkolne.

Tablice i ekrany

Klasyczne tablice szkolne i nowoczesne tablice interaktywne.

Pomoce dydaktyczne

Pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny.

Kryterium VI Rezerwy Oświatowej

Korzyści dla szkoły płynące z dotacji

Zobacz, w jaki sposób możesz wpłynąć na rozwój swojej placówki składając wniosek o dofinansowanie w ramach kryterium VI. Aplikuj o dotację ze środków Rezerwy Oświatowej, aby otrzymać fundusze w tym roku.

Nowoczesne sale lekcyjne

Nowoczesne wyposażenie i aranżacja pomieszczeń lekcyjnych w placówce

Pomoce edukacyjne

Tradycyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do wszystkich przedmiotów

Modułowe i mobilne meble

Ergonomiczne, modułowe i mobilne meble do sal szkolnych

Multimedia

Urządzenia elektroniczne i programy multimedialne do pracy na zajęciach

Wybierz wyposażenie

Przejdź do kalkulatora

Wypełniasz wniosek?

Przeczytaj instrukcję