Wyniki naboru wniosków JST o zwiększenie kwot subwencji w ramach Rezerwy Oświatowej 2019

22 lipca ogłoszono wyniki naboru wniosków składanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach Rezerwy Oświatowej 2019.

Do dnia 14 czerwca 2019 r. placówki mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach kryterium. Ze środków uzyskanych z projektu placówki będą wyposażane w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. W ramach tego zadania można było wnioskować o wyposażenie przeznaczone do sali biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej.

Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę 1309 jednostek, których aplikacje zostały zaopiniowane pozytywnie. Wyniki dotyczące kryterium V dostępne są poniżej.

Wyniki naboru wniosków w ramach Rezerwy Oświatowej 2019

Zobacz, które samorządy otrzymały wsparcie

POBIERZ LISTĘ
ZAINSPIRUJ SIĘ

ARANŻACJE PRACOWNI

Zobacz
POZNAJ OFERTĘ

POMOCE DYDAKTYCZNE

ZOBACZ

Twoja placówka

otrzymała dofinansowanie?

Zobacz najnowsze, innowacyjne pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni przyrodniczych, które możesz zakupić ze środków Rezerwy Oświatowej:

Nadal trwa nabór do Kryterium VI, dzięki któremu placówki mogą uzyskać dofinansowanie do wyposażenia sal przeznaczonych do nauczania.

Zadanie skierowane jest do placówek w których rozpocznie się kształcenie w ramach nowych zawodów, a także do szkół, które adaptują do użytku nowe budynki i pomieszczenia. Dzięki środkom pozyskanym z dofinansowania placówki będą mogły wyposażyć się w meble i akcesoria, a także pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej.

Aby złożyć wniosek w ramach tego kryterium, zobacz szczegółowe wymagania, a następnie wypełnij dokument i złóż go w odpowiedniej Jednostce Samorządu Terytorialnego.

Zobacz gotowe wzory i dowiedz się, jak wypełnić wniosek.

Nabór wnioksów w ramach kryterium V Rezerwy Oświatowej tylko do 27 września 2019 r.