Wyniki naboru wniosków JST o zwiększenie kwot subwencji w ramach Rezerwy Oświatowej 2020

24 czerwca ogłoszono wyniki naboru wniosków składanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach Rezerwy Oświatowej 2020.

Sprawdź listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 18 czerwca br.

Do dnia 29 maja 2020 r. placówki mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach kryterium V. Ze środków uzyskanych z projektu placówki będą wyposażane w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. W ramach tego zadania można było wnioskować o wyposażenie przeznaczone do sali biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej.

Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę jednostek, których aplikacje zostały zaopiniowane pozytywnie.

Wyniki dotyczące kryterium V dostępne są poniżej.

Wyniki naboru wniosków w ramach Rezerwy Oświatowej 2020

Zobacz, które samorządy otrzymały wsparcie

POBIERZ LISTĘ

Twoja placówka

otrzymała dofinansowanie?

Zobacz najnowsze, innowacyjne pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni przyrodniczych, które możesz zakupić ze środków Rezerwy Oświatowej: