Wyniki naboru wniosków JST o zwiększenie kwot subwencji w ramach Rezerwy Oświatowej 2021

28 czerwca ogłoszono wyniki naboru wniosków składanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach Rezerwy Oświatowej 2020.

Pobierz listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę jednostek, których aplikacje zostały zaopiniowane pozytywnie.

Wyniki naboru wniosków w ramach Rezerwy Oświatowej 2021

Zobacz, które samorządy otrzymały wsparcie

POBIERZ LISTĘ

Twoja placówka

otrzymała dofinansowanie?

Zobacz najnowsze, innowacyjne pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni przyrodniczych, które możesz zakupić ze środków Rezerwy Oświatowej: