Rezerwa Oświatowa 2020

JUŻ WKRÓTCE

Rezerwa Oświatowa – dofinansowanie MEN

320 mln na WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH

Rezerwa Oświatowa stanowi instrument finansowania zadań oświatowych, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków dla szkół i samorządów. Dofinansowanie przyznawane jest przez MEN placówkom Samorządu terytorialnego na realizację zadań uwzględniających potrzeby związane z wdrażaniem reformy edukacji.

Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej rozporządza minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego przez które rozumie się gminy, powiaty i województwa.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest kwotą zmienną, przeznaczoną na wydatkowanie zadań oświatowych. Pula jest więc ustalana corocznie przez ustawę budżetową w oparciu o potrzeby samorządów w okresie wprowadzania reformy sytemu oświaty.

Korzyści dla szkoły płynące z dotacji

Rozwój placówki

Wzrost poziomu edukacji

100 % dofinansowania

320 mln na pracownie

Wykorzystanie dofinansowania pozwala na innowacyjne wyposażenie pracowni w szkole. Nowoczesne pomoce, sprzęt i akcesoria pozwolą uczniom doświadczyć wiedzy.

Dzięki nowoczesnym pomocom edukacyjnym zakupionym ze środków z dofinansowania, poprawia się przede wszystkim jakość kształcenia uczniów i warunki pracy nauczycieli.

W przypadku większości kryteriów podziału środków Rezerwy Oświatowej od wnioskującego nie jest wymagany żaden wkład własny. Oznacza to, że całość wydatków finansowana jest przez MEN.

Dotacja jest zaplanowana do 2020r. W ciągu 4 lat Placówka może jeden raz wnioskować o wsparcie na wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej,chemicznej i geograficznej.

1

Zapoznaj się z programem Rezerwy Oświatowej i wybierz kryterium

Przeczytaj uważnie kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zdecyduj, o dofinansowanie jakich zadań chcesz zawnioskować na podstawie podanych kryteriów.
2

Znajdź odpowiednią ofertę pomocy edukacyjnych

W razie problemów, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub specjalistą, który pomoże Ci dobrać pomoce edukacyjne zgodne z kryteriami Rezerwy Oświatowej.
3

Wypełnij wniosek i przekaż go do Organu Prowadzącego

We wniosku do Ministerstwa Edukacji uzupełnij dane placówki i niezbędne załączniki, takie jak wykaz pomocy edukacyjnych, które planujesz zakupić w ramach dofinansowania. Dostarcz wniosek do Jednostki Samorządu Terytorialnego. Dopilnuj, aby Organ Prowadzący przesłał Twoją aplikację do Ministerstwa Edukacji w wyznaczonym terminie.
KRYTERIUM V

Szkolne pracownie przyrodnicze

KRYTERIUM VI

Pracownie przedmiotowe i sale zajęciowe

Zainspiruj się – tak może wyglądać Twoja pracownia

Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, zobacz propozycje gotowych pracowni przedmiotowych.

Pomoce dydaktyczne polecane w ramach dofinansowania

Zobacz polecane pomoce dydaktyczne, które możesz zakupić w ramach dofinansowania ze środków Rezerwy Oświatowej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z ekspertem!

Połącz się z Biurem Obsługi Klienta, a nasi konsultanci przekierują Twój telefon do specjalisty z danego regionu.
Możesz też napisać do nas wiadomość.

☏ 42 630 01 30

FORMULARZ KONTAKTOWY