Rekomendowane pomoce do pracowni przedmiotowych

Sprawdź rekomendowane pomoce dydaktyczne polecane przez specjalistów, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, chemii i fizyki.

Sprawdź

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to specjalnie opracowane zestawy pomocy naukowych, stworzone we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Modułowe pracownie przyrodnicze przeznaczone dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w klasach IV-VIII pozwalają na angażujący i aktywizujący sposób zdobywania wiedzy.

Pracując z modułami, uczniowie poznają świat przyrody przez zadawanie pytań i testowanie hipotez oraz samodzielne wyciąganie wniosków. Autorskie zestawy edukacyjne zawierają materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny.

Moduł Woda to starannie skomponowane mobilne pudełko, stanowiące gotowe narzędzie dla nauczyciela, które pozwala na wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń skoncentrowanych wokół tematu wody przez całą klasę. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Modułu Woda kładą nacisk na samodzielne poznawanie i eksperymentowanie przez uczniów oraz aktywną postawę badawczą, przejawiającą się we wnikliwej obserwacji i praktycznym podejściu do nauki.

Moduł Woda składa się kart pracy dla uczniów, materiałów dla nauczycieli oraz narzędzi niezbędnych do wykonania doświadczeń. Wszystkie doświadczenia zawarte w zestawie odpowiadają na założenia podstawy programowej na lekcjach przyrody, biologii, fizyki, chemii oraz geografii.

Zamów teraz
Pomoc dydaktyczna z serii Modułowych Pracowni Przyrodniczych
Moduł Powietrze licencja i rekomendacja Centrum Nauki Kopernik

Moduł Powietrze – modułowe, mobilne laboratorium opracowane we współpracy z nauczycielami przyrody, fizyki, chemii, biologii i geografii oraz ekspertami z Centrum Nauki Kopernik.

Moduł Powietrze to kompleksowa pomoc edukacyjna  stanowiąca wsparcie w realizacji założeń podstawy programowej z tematyki Powietrza z przedmiotów przyrodniczych. Praca z zestawem angażuje ucznia do zdobywania wiedzy poprzez podejmowanie działań, zachęca do zadawania pytań, stawiania hipotez i formułowania wniosków oraz wzbudza chęć aktywnego poznawania świata przyrody, pozwalając na prowadzenie ciekawych i angażujących zajęć w szkole podstawowej w klasach IV – VIII.

Zamów teraz

Moduł Energia to autorski zestaw edukacyjny, przygotowany przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik w odpowiedzi na potrzeby nowoczesnego kształcenia uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów przyrodniczych.

Angażujące doświadczenia skoncentrowane wokół tematu energii stanowią sposób na wyjaśnienie w prosty i angażujący sposób podstawowych zagadnień związanych z energią i jej przemianami. Praktyczny wymiar doświadczeń wpływa na zwiększenie atrakcyjności zajęć i zwiększenie poziomu zaangażowania uczniów, wyzwalając ciekawość świata i potrzebę samodzielnego poznawania przyrody.

Zamów teraz
Metoda badawcza na zajęciach przyrodniczych z modułem energia

Robot interaktywny Photon to zaawansowany technologicznie robot edukacyjny wyposażony w 10 czujników, które umożliwiają zaprogramowanie go na wiele sposobów. Ten interaktywny robot edukacyjny wprowadza dzieci w świat programowania, uczy logicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz rozwija kluczowe kompetencje z różnych dziedzin nauki. 

Robot edukacyjny Photon – Moduł Fizyka pozwala wprowadzać nowe technologie do nauki przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia z robotem Photon rozwijają logiczne i abstrakcyjne myślenie, ciekawość i postawę badawczą,  umiejętności w zakresie kodowania i programowania oraz umiejętność rozwiązywania problemów na wiele sposobów. Zajęcia z Photonem uczą także zasad fizyki poprzez eksperymenty oraz wykonanie doświadczeń oraz kształtują wieloprzedmiotowe podejście do nauki.

Zestaw Moduł Fizyka do interaktywnego robota edukacyjnego Photon pozwala uczniowi poznawać świat i zasady fizyki przez aktywne, wciągające eksperymenty i doświadczenia.

Zestaw Moduł Fizyka składa się z 10-ciu scenariuszy lekcyjnych odpowiadających aktualnemu programowi nauczania dla klas VII-VIII szkoły podstawowej, akcesoriów potrzebnych do wykonania doświadczeń oraz specjalnej aplikacji, która umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów „jednym kliknięciem”.

Specjalnie opracowany moduł Fizyka, umożliwia przeprowadzenie zajęć w klasie, w dwóch grupach doświadczalnych.

Zamów teraz
Eksperymenty i doświadczenia na lekcjach fizyki z robotem edukacyjnym Photon

Zestaw edukacyjnych klocków dla szkół podstawowych LEGO® Education SPIKE™ Prime to innowacyjna pomoc dydaktyczna do realizacji podstawy programowej z zakresu: informatyki, biologii, geografii, fizyki i matematyki. Połączenie bogatego zestawu klocków LEGO® z inteligentnym oprogramowaniem, zaawansowanymi silnikami i czujnikami oraz bazą scenariuszy zajęć i gotowych pomysłów na lekcje pozwala na prowadzenie ciekawych i angażujących lekcji z przedmiotów ścisłych w szkole podstawowej.

Dostosowane do podstawy programowej tematy zajęć i elementy zestawu LEGO® Education SPIKE™ Prime dają uczniom radość z budowania, projektowania i testowania dynamicznych modeli, nawiązujących do praktycznych zagadnień z życia i świata biznesu.

Zestaw Lego spike prime do pracowni
Lego spike Prime- praktyczne doświadczanie świata nauki

Praca na lekcji z LEGO® Education SPIKE™ Prime rozwija:

 

 • umiejętność myślenia iteracyjnego (np. eksperymentowania, stawiania hipotez),
 • umiejętności kodowania i programowania, 
 • umiejętności pracy metodą projektu, burzy mózgu, współpracy w zespole,
 • umiejętności z zakresu robotyki i inżynierii,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym zastosowaniu,
 • tworzenie rozwiązań z zakresu Inteligentnych Technologii, Internetu Rzeczy,
 • kluczowe kompetencje i przygotowuje do zawodów przyszłości.
Zobacz szczegóły

Wykorzystaj LEGO® Education Bricq Motion do kreatywnej nauki fizyki. Niech Twoi uczniowie samodzielnie odkrywają działanie sił fizycznych.

Wytłumacz im 3 zasady dynamiki Newtona, posługując się innowacyjnym zestawem klocków. Samodzielne konstruowanie modeli i wprawianie ich w ruch zachęci uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i pomoże im zrozumieć omawiany materiał.

Ale to nie wszystko! Oprócz opanowania podstawy programowej rozwiną również inne umiejętności:

  • formułowanie wniosków uczy kompetencji miękkich i językowych,
  • samodzielne budowanie konstrukcji rozwija wyobraźnię przestrzenną,
  • mierzenie odcinków i kątów odchylenia pomaga opanować matematykę,
  • konstruowanie modeli krok po kroku uczy zdolności technicznych,
  • współpraca w grupie wpływa pozytywnie na umiejętności społeczne.
Zamów teraz

Pełna obsługa subwencji u jednego dostawcy

Realizacja Rezerwy Oświatowej od początku do końca u jednego dostawcy

Dodatkowe profity

Zwrot 10% wartości zamówienia lub bon podarunkowy o wartości 10% zakupów

Gwarancja i serwis posprzedażowy

Usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zakupionego asortymentu

Wsparcie i doradztwo doświadczonych Konsultantów

Pełne wsparcie oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia

Indywidualnie ustalany termin i godzina dostawy

Wniesienie towaru i pozostawienie go we wskazanym  miejscu

Pełne wsparcie techniczne

2 letnia gwarancja, możliwość zwrotu lub wymiany po 10 dniach