Dofinansowanie pomieszczeń do nauki z MEN

Kryterium VI Rezerwy Oświatowej w 2024 r. kierowane jest do publicznych szkół i placówek oświatowych. Dofinansowanie obejmuje zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych do: 

  • nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych niepełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
  • pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2023 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2024 r.) obiektach publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek oświatowych (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, który został dofinansowany z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.

Terminy składania wniosków:

  • do 4 października 2024 r.; dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w IV kwartale roku 2023 oraz w I  II i III kwartale 2024 r.

Zobacz, na co możesz przeznaczyć środki z tego kryterium i wyposaż sale lekcyjne w swojej placówce.

Dzięki odpowiednio wybranym pomocom edukacyjnym nauczyciele mogą w innowacyjny sposób przekazywać wiedzę. Zważywszy na zawartość merytoryczną pomocy, wspierają one ich codzienną pracę.

Odpowiednio wybrane pomoce dydaktyczne są stworzone w sposób wspierający codzienną pracę nauczyciela, są zgodne z aktualną podstawą programową i dostarczają uczniom niezbędną wiedzę.

Tego rodzaju materiały można zakupić do placówki właśnie dzięki dotacjom z funduszy Rezerwy Oświatowej.

Składając wniosek rośnie szansa na to, by polskie placówki edukacyjne stały się bardzo nowoczesnymi miejscami.

Wysokiej jakości pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt możliwe są do zakupienia w ramach kryterium VI.

Pomoce dydaktyczne stanowią jeden z najważniejszych aspektów nauczania. Na ich zakup placówka również może starać się o finansowanie w ramach dotacji ze środków Rezerwy Oświatowej.

Wykorzystanie nowoczesnych pomocy nie tylko wspiera procesy przyswajania wiedzy, ale także ułatwia pracę nauczyciela i optymalizuje jej czas, dlatego tak ważne jest zapewnienie innowacyjnych pomocy placówkom oświatowym.

Kryterium VI Rezerwy Oświatowej

Korzyści dla szkoły płynące z dotacji

Zobacz, w jaki sposób możesz wpłynąć na rozwój swojej placówki składając wniosek o dofinansowanie w ramach kryterium VI. Aplikuj o dotację ze środków Rezerwy Oświatowej, aby otrzymać fundusze w tym roku.

Nowoczesne pomoce edukacyjne

Nowoczesne i innowacyjne pomoce dydaktyczne na licencji Centrum Nauki Kopernik wspierające pracę ucznia i nauczyciela

Modułowe pracownie przyrodnicze

Zestaw materiałów merytorycznych dla nauczyciela oraz akcesoriów laboratoryjnych.

Wypełniasz wniosek?

Przeczytaj instrukcję