I. Dofinansowanie doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Kryterium V Rezerwy Oświatowej

Kto może wnioskować?

Dotowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;

b) które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);

c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;

d) które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;

e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w latach 2018-2019.

Na co przeznaczyć środki?

Możliwości wydatkowania dofinansowania:

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych.

W ramach dotacji można więc zakupić wszystkie niezbędne pomoce, takie jak modele, zestawy do eksperymentów, Modułowe Pracownie Przyrodnicze, mapy, wyposażenie laboratoryjne, eksponaty. Z uzyskanych środków można także zakupić niezbędne wyposażenie meblowe, ale tylko to, które przeznaczone jest do realizacji podstawy programowej, np. szafki do przechowywania preparatów chemicznych, laboratoria, stoły demonstracyjne itp.

Jakie są limity aplikowania?

Limity aplikowania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:

 • Roczny limit aplikowania dla 1/2 szkół uprawnionych do ubiegania się o wsparcie.

UWAGA: W rachunku należy dokonać zaokrąglenia w dół.

Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku.

Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.

Kryterium V dedykowane jest do szkół podstawowych i obejmuje zakup pomocy dydaktycznych wspierających realizację założeń podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Jeżeli chcesz aplikować o środki na to zadanie, ale nie wiesz jak wypełnić wniosek, zobacz instrukcję poniżej. Możesz też zobaczyć gotowe kalkulacje pomocy edukacyjnych i pobrać wypełnione wnioski klikając odnośnik pod instrukcją.

Jak uzyskać dofinansowanie do pomocy dydaktycznych?

Zobacz, jak wypełnić wniosek do kryterium V

Zobacz, jak łatwo możesz uzupełnić wniosek o dofinansowanie pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych.

Wzór wniosku w edytowalnym formacie możesz pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej klikając w link poniżej.

Pamiętaj, aby dopilnować terminu przekazania wniosku przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Wszystkie wnioski powinny zostać dostarczone do MEN przez platformę EPUAP w edytowalnym formacie XLS.

1. Sprawdź warunki
 • Sprawdź warunki dofinansowania
 • Upewnij się, że placówka spełnia kryteria
 • Zobacz, o jakie pomoce możesz się ubiegać w ramach dotacji
3. Przekaż wniosek
 • Dostarcz wniosek do JST
 • Dopilnuj, aby Organ Prowadzący przekazał Twoją aplikację do Ministerstwa Edukacji Narodowej w wyznaczonym terminie
2. Wypełnij wniosek
 • Wypełnij dane identyfikacyjne placówki
 • Wybierz ofertę pomocy dydaktycznych
 • Sporządź wykaz zakupionych i planowanych do zakupienia pomocy edukacyjnych
4. Zaczekaj na decyzję
 • Poczekaj na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Zamów pomoce dydaktycznie zgodnie z załączonym do wniosku wykazem

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

✓ Wykaz zakupionych i planowanych do zakupienia pomocy dydaktycznych

Pobierz wzór wniosku o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zobacz gotowe kalkulacje wyposażenia pracowni przyrodniczej i przygotowane pakiety pomocy dydaktycznych dedykowanych do zakupu w ramach dotacji z Kryterium V Rezerwy Oświatowej.

Obejrzyj najlepsze propozycje aranżacji pracowni przyrodniczych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody.

Termin składania wniosków:
29 maja 2020 r.
Zobacz pakiety

II. Dotowanie doposażenia placówek publicznych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Kryterium VI Rezerwy Oświatowej

Wnioskujący, wymagania:

O dofinansowanie mogą wnioskować:

a) szkoły publiczne;

b) placówki prowadzone (dotowane) przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wydatkowanie środków, pomoce rekomendowane:

Możliwości wydatkowania dofinansowania:

Dofinansowanie obejmuje doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do nauki powstałych w ramach budowy lub adaptacji.

Ze środków z dotacji można zakupić zarówno sprzęt szkolny i wyposażenie klas, jak i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej.

Terminy:

O środki w ramach kryterium VI mogą wnioskować:

 • szkoły, które w wyniku budowy lub adaptacji pozyskały nowe pomieszczenia przeznaczone do nauki;
 • szkoły, które od 2020 r. rozpoczynają kształcenie w zawodach, w których do tej pory nie prowadziły nauczania lub przeprowadzają praktyczną część egzaminu zawodowego.

UWAGA: Z dotacji wyłączone są pomoce dydaktyczne, których zakup został dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa.

Kryterium VI kierowane jest do placówek publicznych i prowadzonych przez JST. Dofinansowanie obejmuje zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanych budynków szkolnych lub zaadaptowanych pomieszczeń przeznaczonych do nauki, a także doposażenie pomieszczeń w placówkach, które w 2019 r. rozpoczynają kształcenie w nowych zawodach.

Jeżeli ubiegasz się o środki w ramach tego kryterium, a nie wiesz jak wypełnić wniosek, zapoznaj się z poniższą instrukcją. Możesz też przejść do kalkulatora wyposażenia sal szkolnych klikając odnośnik poniżej.

Jak uzyskać dofinansowanie do wyposażenia sal zajęciowych?

Zobacz, jak wypełnić wniosek do kryterium VI

Zobacz instrukcję wypełnienia wniosków o dofinansowanie doposażenia pracowni przedmiotowych i sal zajęciowych w nowo wybudowanych budynkach szkolnych, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Wzór wniosku w edytowalnym formacie możesz pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej klikając w link poniżej.

Pamiętaj, aby dopilnować terminu przekazania wniosku przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Wszystkie wnioski powinny zostać dostarczone do MEN przez platformę EPUAP w edytowalnym formacie XLS.

1. Sprawdź warunki
 • Sprawdź warunki dofinansowania
 • Upewnij się, że placówka spełnia kryteria
 • Przygotuj protokoły odbioru i pozwolenia na użytkowanie budynku
3. Przekaż wniosek
 • Dostarcz wniosek do JST
 • Dopilnuj, aby Organ Prowadzący przekazał Twoją aplikację do Ministerstwa Edukacji Narodowej w wyznaczonym terminie
2. Wypełnij wniosek
 • Wypełnij dane identyfikacyjne placówki
 • Wybierz ofertę wyposażenia i sprzętu szkolnego
 • Sporządź wykaz zakupionego i planowanego do zakupienia wyposażenia i pomocy
4. Zaczekaj na decyzję
 • Poczekaj na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Zamów wyposażenie klas zgodnie z załączonym do wniosku wykazem

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

✓ Wykaz zakupionych i planowanych do zakupu pomocy i wyposażenia
✓ W przypadku nowych budynków: pozwolenie na użytkowanie lub wstępny (końcowy) protokół odbioru
✓ W przypadku pomieszczeń adaptowanych: protokół odbioru robót

Pobierz wzór wniosku o dofinansowanie doposażenia sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych w nowych budynkach i pomieszczeniach w ramach programu.

Przejdź do kalkulatora wyposażenia, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujesz aranżację pomieszczeń przeznaczonych do nauki, które możesz zakupić w ramach dotacji.

Zobacz propozycje wyposażenia i aranżacji sal lekcyjnych z wykorzystaniem ergonomicznego wyposażenia meblowego i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

I tura wniosków:
29 maja 2020 r.

dotyczy pomieszczeń oddanych/zaadaptowanych w miesiącach X-XII 2019 i w pierwszym kwartale 2020 r.

II tura wniosków:
25 września 2020 r.

dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych lub zaadaptowanych w II i III kwartale 2020 r.

Wnioskujesz o dotację na inne zadanie?
Zobacz wszystkie kryteria

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi pozostałych kryteriów Rezerwy Oświatowej 2020. Zobacz kto może aplikować, jakie zadania realizować w ramach dofinansowania i jakie warunki musi spełniać placówka, aby otrzymać konkretną dotację. Pobierz wzory i poznaj terminy składania wniosków.