Pracownia biologiczna dla szkoły podstawowej wyposażona w pomoce edukacyjne zgodne z podstawą programową.